Dzieci z grupy “Niezapominajki” słuchają muzyki metodą Batii Strauss. Dzięki tej metodzie dzieci mają możliwość uczestniczenia w utworze muzycznym, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odkrywają tempo, rytm, dynamikę i barwę utworu muzycznego.

Marta W.

Źródło: Wolfgang Amadeusz Mozart “Marsz Turecki”
Inspiracja: Basik889