Aktywne słuchanie muzyki w grupie Modraków – dzieci wykonały utwór “Troika” wg pomysłu “Muzykącika”.
N.I.