Podczas dzisiejszych zajęć Słoneczniki brały udział w aktywnościach z kolorową matą edukacyjną. Posłużyła nam ona do rozwijania równowagi, dużej motoryki, a także rozwijania umiejętności sortowania przedmiotów według koloru, przeliczania oraz porównywania zbiorów.

Natalia I.