Cele zajęć:

  • rozbudzanie zainteresowania dzieci różnymi formami sztuki
  • zachęcanie przedszkolaków do podejmowania różnych działań plastycznych
  • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w muzeach i galeriach sztuki

Dorota J.