Dzieci w grupie „Fiołki’’ po raz kolejny pracowały metodą, która zawiera w sobie elementy ćwiczeń grafomotorycznych, logorytmicznych, terapii ręki oraz aktywnego słuchania muzyki.

Dorota J.

Muzogram opracowany przez Muzykącik na podstawie utworu  La Gioconda, Act II: Dance of The Hours

Skip to content