Bezpieczne muzykowanie

” O bezpieczeństwie pamiętamy i na co dzień go przestrzegamy”- pod takim hasłem

przebiegały zajęcia w grupie Sasanki.

Mini orkiestra z niekonwencjonalnymi  instrumentami przygrywała do piosenki ” Ruch uliczny”,

natomiast treść wiersza ” Ważne numery”była przypomnieniem numerów alarmowych.

Krystyna J.