Dzieci z grupy „Maki” w zabawie muzyczno- ruchowej doskonaliły koordynację słuchowo- ruchową oraz umiejętność współpracy. Marta W. Źródło: „Gąsienice Basi” EDUMUZ.