Dzieci z grupy “Maki” w zabawie muzyczno- ruchowej doskonaliły koordynację słuchowo- ruchową oraz umiejętność współpracy. Marta W. Źródło: “Gąsienice Basi” EDUMUZ.