Ćwiczenia grafomotoryczne w grupie Krokusy.

Przed przystąpieniem do nauki pisania, konieczne jest usprawnienie motoryczne w zakresie szybkości, precyzji, melodii kinetycznej ruchów, koordynacji ruchowej całego ciała i rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego też niezmiernie ważne w procesie kształcenia umiejętności pisania jest podniesienie poziomu czynności rysowania. Można tego dokonać poprzez stosowanie różnych ćwiczeń grafomotorycznych. Dzieci chętnie ćwiczyły rączkę przy muzyce Pani Dziamskiej. Magdalena D-N