Ćwiczenia i zabawy matematyczno-plastyczne

Dzieci z grupy Sasanki potrafią samodzielnie wykonać pomoce dydaktyczne do zajęć.

Kolorując, wycinając oraz sklejając zwierzęta domowe podczas pracy plastycznej,

wykonały pomoce wykorzystane do zabaw matematycznych.

Zadania do wykonania polegały na segregowaniu według określonej cechy a także

dobieraniu w pary wykonanych sylwet zwierząt.

Krystyna J.