Dzieci z grupy „Maki” utrwalają poznaną cyfrę oraz rozwijają koordynację wzrokowo- ruchową. Marta W.