Dzieci z grupy “Maki” utrwalają poznaną cyfrę oraz rozwijają koordynację wzrokowo- ruchową. Marta W.