“Czary-mary, czary-mary, grają skrzypce i gitary, kran w łazience jest popsuty, kapią z niego złote nuty”. POPOŁUDNIOWE ZABAWY Z INSTRUMENTAMI W GRUPIE BRATKI

Celem zajęć było zapoznanie się z pojęciem orkiestra, rozbudzanie zainteresowań muzycznych przez obcowanie z dźwiękiem i rytmem, kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki, rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia, gra na wybranym  instrumencie , wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki oraz na wskazania dyrygenta.

Anna B.