Czerwone światło: stój, zielone światło: idź!- “Krokusy”

„Krokusy”  w minionym tygodniu pn. „Moja droga do przedszkola” zapoznały się z wybranymi znakami drogowymi, dokonywały klasyfikacji na znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze, doskonaliły sprawności manualne malując znak przejścia oraz poznały europejski numer alarmowy. Podczas spaceru na pobliskie skrzyżowanie dzieci zastosowały w praktyce poznane zasady ruchu drogowego. Dzieci doskonaliły umiejętność przechodzenia przez pasy również podczas zabaw na magicznym dywanie. P.G. i A.B.