Cele zajęć:

– rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,    

– kształtowanie wyobraźni przestrzennej,                                                                                     

– rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dorota J.