Dzieci z grupy „Maki” zapoznały się z pochodzeniem, wyglądem, zapachem oraz pochodnymi mleka, rozpoznawały i nazywały przetwory mleczne, dokonywały analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Wzięły również udział w eksperymencie „Rosnące mleko”.

Marta W.