Podczas eksperymentu dzieci obserwowały unoszącą się na wodzie warstwę oleju, z której powoli uwalniały się rozmieszane wcześniej kolorowe barwniki.
N.I.

Skip to content