Fiołki malowały pisankę w takt muzyki klasycznej. Poznały metodę, która zawiera w sobie elementy ćwiczeń grafomotorycznych, logorytmicznych, terapii ręki oraz aktywnego słuchania muzyki.

Dorota J.

Muzogram opracowany przez Muzykącik na podstawie utworu Contredanse de Beethoven