Ćwiczyliśmy: koordynację wzrokową i wzrokowo – ruchową,
planowanie ruchów sekwencyjnych, rysowanie zgodnie z poleceniem, grafomotorykę małą.

Dorota J.