Naśladowanie czynności wykonywanych przez dorosłego to bardzo ważny etap rozwoju dziecka. Powtarzanie sekwencji ruchów uczy rozumienia i zapamiętywania kolejności przestrzennej i czasowej – która jest niezbędna do nauki  umiejętności czytania i pisania. Dzięki zabawom w naśladowanie, dzieci uczą się schematów wykonywania czynności oraz tego, że układy te mogą być używane w różnych sytuacjach i konfiguracjach.

Dorota J.