Realizując temat „Co z czego otrzymujemy” – dzieci z grupy Fiołki brały udział w zabawach badawczych z użyciem produktów takich jak zboża, mąka czy mleko. Wykonały masę solną, a z niej różnego rodzaju pieczywo, które później malowały. Tworzyły barwne obrazy na mleku, mieliły zboże na mąkę, w której później rysowały różne kształty. Słuchały także opowiadania o Kopciuszku i tak jak główna bohaterka zajęły się ciężką pracą, w tym przypadku oddzielania kukurydzy od zboża.  Dominika J.