Zabawy ruchowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, Beata L.