Sprawność manualną niezbędną do pisania dziecko zdobywa w toku różnych zadań, a sprawne rysowanie i płynne czytelne pisanie zależy od dobrze rozwiniętych umiejętności motorycznych, które dzieci z grupy „Fiołki’’ systematycznie ćwiczą.

Dorota J.

Skip to content