Górnicze opowieści w grupie Bratki

DZIECI PODCZAS ZAJĘĆ  ZDOBYWAŁY  WIEDZĘ  DOTYCZĄCĄ PRACY GÓRNIKA, ROZWIJAŁY MOTORYKĘ  MAŁĄ  RĘKI, POZNAWAŁY  NOWĄ TECHNIKĘ  RYSOWANIA WĘGLEM.

ANNA B.