Zaangażowanie rodziców w życie grupy to ogromna radość dla dzieci. Dziękujemy za bardzo wartościowe spotkanie, przeczytanie książki dotyczącej Polski. Celem spotkania było kształtowanie świadomości obywatelskiej, formowanie postaw patriotycznych oraz promowanie czytelnictwa.

Kamila P.