Historyjka obrazkowa “An autumn painting”- “Maki”

Podczas zajęć o tematyce jesiennej dzieci z grup 5 i 6-letnich wysłuchały historyjki obrazkowej “Au autumn painting”. Historyjka wspierana była obrazkami, postaciami, gestami i mimiką. Historyjki obrazkowe mają na celu utrwalanie poznanego słownictwa, osłuchanie z brzmieniem języka obcego oraz rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. P.G.