Idzie jesień przez park i las

W tym tygodniu, dzieci z grupy siódmej poznawały oznaki  nowej pory roku-jesieni. Przedszkolaki rozpoznawały drzewa po liściach i owocach. Nazywały gatunki  drzew i odczytywały napisy globalne. Dzieciaki  zapoznały się z przedstawicielami grzybów trujących i jadalnych, rozwijały umiejętność liczenia z zastosowaniem liczebników głównych  i porządkowych.Doskonaliły percepcję wzrokową i słuchową poprzez układanie i wystukiwanie rytmów.Rozwijały sprawność manualną wykonując pracę plastyczną.