Jak Słoneczniki spędzają czas w przedszkolu?

Dzieci z gr II poznały i utrwalały kolory, rozwijały  spostrzegawczość oraz pamieć wzrokową. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich proponowanych zabawach dydaktycznych. Anna W-J.