„KĄCIK STARSZAKA” – grupa „Bratki’’ i „Tulipany’’

Jak ważne jest przygotowanie dziecka do życia szkolnego, nie trzeba nikogo przekonywać. W przedszkolu ma ono szansę na osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Uczy się kontaktów społecznych,emocjonalnych, przez zabawę zdobywa wiele potrzebnych w karierze szkolnej umiejętności. Staje się samodzielne, odpowiedzialne, podejmuje próby rozwiązywania problemów na miarę swoich możliwości. Rozwija zainteresowania i uzdolnienia.

Z radością podejmujemy działania na rzecz stwarzania dzieciom, jak najlepszych szans edukacyjnych w naszym przedszkolu. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze, przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej oraz osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej na jak najwyższym poziomie, powstał „Kącik starszaka’’ w którym będziemy proponować rodzicom i dzieciom różne ćwiczenia i aktywności oraz zachęcać do wspólnego działania z dziećmi w domu.

Wspólne działania nauczycieli i rodziców zawsze przynoszą najlepsze efekty i mają jeden nadrzędny cel: przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dorota J. Anna B.