Kap, Kap, Kap Kropelko – „Słoneczniki”

Na poniedziałkowych zajęciach u „Słoneczników” było bardzo deszczowo. Przedszkolaki doskonaliły kompetencje matematyczne poprzez układanie kropelek na parasol. Rozwijaliśmy także poczucie rytmu, aktywnie uczestnicząc w deszczowej orkiestrze. Beata L