Kartoniki- ćwiczenia motoryki małej

Do stymulowania motoryki małej można wykorzystać różne pomoce.

My swoimi zręcznymi palcami składaliśmy papierowe kartoniki do herbaty.

Kreatywnie wykorzystaliśmy rzeczy, które pierwotnie mają inne przeznaczenie.

Krystyna J.