” Kasztanowe litery” w grupie Bratki

Miniony tydzień upłynął przedszkolakom na poznawaniu zwierząt zamieszkujących las. Dzieci dowiedziały się jakim pokarmem odżywiają się poszczególne zwierzęta oraz w jaki sposób przygotowują się do zimy. Utrwalaliśmy także położenie przedmiotów w przestrzeni, odróżnialiśmy stronę prawą i lewą. W tym tygodniu także poznaliśmy literę “A” oraz cyfrę 3 układając ich sylwety z kasztanów. Przedszkolaki są bardzo chętne do różnorodnych zabaw dydaktycznych związanych z literami, nie sprawia im trudności dobieranie liter do ułożonego wyrazu czy dobierania wyrazu do danego obrazka. Wszystkie podejmowane aktywności mają na celu dobre przygotowanie dzieci do pisania i czytania. Agnieszka N.