„Każde dziecko o tym wie. Chcesz być zdrowy – ruszaj się! Sport to bardzo ważna sprawa, są reguły, jest zabawa..” – zajęcia sportowe w grupie „Tulipany’’.

Celem zajęć było kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, rozwijanie koordynacji ruchowej, uczenie zdrowej rywalizacji, zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci.

Dorota J.