“Kodowanie drogi Czerwonego Kapturka do babci”- Bratki

Na dzisiejszych zajęciach na dużej macie kodowaliśmy drogę Czerwonego Kapturka do domku babci. Każdy miał okazję dobrać odpowiednią strzałkę, aby doprowadzić Kapturka do celu. Następnie dzieci na kartach pracy odkodowały poznaną dzień wcześniej literę “G” przy użyciu współrzędnych. Przedszkolaki bardzo dobrze poradziły sobie z tym trudnym zadaniem.