Koleżanko i kolego, poznaj zasady ruchu drogowego – „Tulipany’’ poznają zasady obowiązujące w ruchu drogowym.

W tym tygodniu przedszkolaki poznawały zasady ruchu drogowego. Dzieci poznały grafikę i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych oraz uczyły się zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym utrwaliły podczas Quizu.

Dorota J.