Kreatywne zabawy – Modraki

Dzieci z grupy Modraki kreatywnie spędzają popołudnie. Anna W-J.