Kreatywne zabawy ruchowe w grupie „Tulipany’’

Zabawy ruchowe i gimnastyczne w naszej grupie, poza dobrą zabawą, mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny. Odpowiadają najbardziej im potrzebom , zainteresowaniom i rozwijają ogólna sprawność fizyczną. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

 

Dorota J.