Cele:

– rozwijanie poczucia rytmu,

− kształtowanie poczucia estetyki,

− doskonalenie słuchu muzycznego,

− usprawnianie motoryki małej,

− rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej

Dorota J

Muzogram opracowany przez Muzykącik .