“Krokusy” w świecie trójkątów

Podczas zajęć dzieci grupy „Krokusy” zapoznano z figurą geometryczną- trójkątem. Dzieci wyszukiwały w otoczeniu przedmioty w kształcie trójkąta, formowały trójkąty z kreatywnych patyczków, rysowały trójkąty na podkładzie z kaszy manny, wykazały się kreatywnością w tworzeniu obrazków wyłącznie z trójkątów. P.G.