„Kwadromino’’ – czyli gra w dopełnienie do 10 oraz działania matematyczne w grupie „Tulipany’’

Kwadromino – to gra, która rewelacyjnie sprawdziła się podczas zajęć z edukacji matematycznej. Podczas gry ćwiczyliśmy odporność emocjonalną i kształtowaliśmy umiejętność przestrzegania zasad, uczyliśmy się podczas zabawy. Dzieci dzięki grze w kwadromino ćwiczyli dopełnianie do 10, logiczne myślenie i spostrzegawczość, a przy okazji świetnie się bawili.

Dorota J.