Mały Miś i ” Prawa dziecka” – Tulipany

Dzieci są najmłodszymi obywatelami kraju i ich prawa mieszczą  się w prawach przysługującym wszystkim członkom społeczeństwa. Tulipany zapoznały się z ” Prawami dziecka”, dowiedziały się do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy ich prawa nie są respektowane. Realizacja wszystkich praw dziecka ma zapewnić mu minimum komfortu psychicznego niezbędnego do prawidłowego rozwoju.

E.M