Mały przedszkolny ratownik

” Masaż serca” z wykorzystaniem fantomu to przygotowanie dzieci do świadomego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

poprzez nabywanie prostych umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

Pogadanka oraz ćwiczenia praktyczne przybliżyły dzieciom zagadnienie jakim jest

resuscytacja krążeniowo – – oddechowa.

Krystyna J.