Stymulowanie rozwoju percepcji wzrokowej zapewnia dziecku możliwość nabywania tych zdolności, których rozwój warunkuje prawidłową naukę czytania i pisania a także liczenia. Dzieci w grupie „Fiołki’’ wyszukiwały wśród rozsypanych klocków odpowiednich do ułożenia wieży, którą układały według podanego szablonu oraz ćwiczyły paluszki i utrwalały kolory.  

Dorota J.