Modraki

Polka Straussa Marii Tomaszewskiej w wykonaniu dzieci z grupy Modraki. Anna W-J.