Modraki

Święto Dziewczynek w grupie Modraki. Anna W-J.