Modraki

Dzieci z grupy Modraki w minionym tygodniu doskonaliły umiejętności matematyczne. Kształtowały pojęcie długości poprzez porównywanie różnych odcinków. Anna W-J.