Modraki

Dzieci z grupy „Modraki” podczas zabaw z kolorowymi kredkami utrwalają kolory oraz rozwijają myślenie przestrzenne. Anna W-J.