Modraki – Dzień słomki do picia

W grupie modraki obchodziliśmy ” Dzień słomki do picia”. Dzieci brały udział w zabawach ze słomkami. Malowały zimowy obrazek, układały różne kształty i obrazki oraz ćwiczyły oddychanie. A. Kryś