Modraki – Jesienne gry i zabawy.

Jesienne gry i zabawy w grupie Modraki rozwijające umiejętności matematyczne, sprawności grafomotoryczne oraz poczucie rytmu. Anna W-J.