„Muzyka wokół nas”- Słoneczniki

Dzieci z grupy „Słoneczniki” poznały instrumenty, dopasowywały je do odpowiednich zdjęć . Przedszkolaki grały na instrumentach z zaciekawieniem słuchając jakie dźwięki wydają , tańczyły także z wstążkami do muzyki klasycznej. Zajęcia te miały na celu rozwijać kompetencje muzyczne oraz uwrażliwić dzieci na piękno muzyki. Beata L