”Nordic walking”

Wszyscy się weselą, wszyscy się radują w ogrodzie przedszkolnym formę szlifują”

– tworzymy warunki sprzyjające aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu

– organizujemy zabawy i ćwiczenia ruchowe nie tylko w sali

ale również na powietrzu z przyborami sportowymi- kijkami.

Krystyna J.