“Nowatorskie metody i formy pracy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”

14 listopada w naszym przedszkolu odbyła się rada s

zkoleniowa “Nowatorskie metody i formy pracy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”. Grono pedagogiczne zapoznało się, a także udoskonaliło wiadomości dotyczące metody kodowania na dywanie oraz matematycznych stacji badawczych. Przedstawione metody mają na celu  rozwijanie logicznego myślenia , kształtowanie samodzielności, a także doskonalenie  interakcji społecznych.